INSTITUTE FOR RENAISSANCE OF CULTURAL HERITAGE

INSTITUT RENESANCE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Z. Ú.

Daily Gong Fu Cha

Welcome to our gallery conveying the diversity of everyday practice of tea culture. The photos capture common as well as extraordinary situations which arise during the “Daily Gong Fu Cha” form of tea preparation and are transient in nature. A bearer of ancient traditions, tea culture has history spanning thousands of years. Although its cradle lies in the Far East, over the course of ages it has become an integral part of diverse cultures across the world, each with its own unique approach to it.

Our concept of tea culture stems from the ancient Chinese “Gong Fu Cha” style. However, it is also inspired by other styles which it handles in a practical manner suitable for contemporary modern society. “Daily Gong Fu Cha” is a methodology of routine exercise designed to have therapeutic effects as well as support the development of each person’s individuality and talents. It is also concerned with aesthetics and uniqueness of tea preparation. It cultivates the sensitivity of the host, his/her ability to concentrate on both the detail and the overall composition as well as on the impression of the uniqueness of the moment.

The daily updated gallery content is intended for all tea culture devotees. Distribution and further use are allowed on the condition of providing a reference to the Institute for Renaissance of Cultural Heritage, the ChamberOfTea.com website or to Jiří Altior, the author of the photos.

Vítejte v galerii přibližující pestrost každodenního praktikování čajové kultury. Snímky zachycují všední i nevšední momenty, které při přípravy čaje formou „Gong Fu Cha“ vznikají a jsou ze své podstaty pomíjivé. Čajová kultura je nositelkou starobylých tradic a má tisíciletou historii. Ač je její kolébkou Dálný Východ, v průběhu věků se stala nedílnou součástí rozmanitých kultur po celém světě, které k ní přistupují káždá svým jedinečným způsobem.

Naše pojetí čajové kultury vychází ze starobylého čínského stylu „gong fu cha“. Inspiruje se však i dalšími tradiční styly, které pojímá praktickou formou vhodnou pro soudobou moderní společnost. „Daily Gong Fu Cha“ je metodikou pravidelného cvičení, které je navrženo tak, aby mělo terapeutické účinky a podporovalo rozvoj individuality a talentů každé osobnosti. Rovněž se soustředí na estetickou stránku a jedinečnost čajové přípravy, rozvíjí vnímavost hostitele a jeho schopnost soustředit se zároveň nejen na detail, ale rovněž na celkovou kompozici a vyznění jedinečnosti okamžiku.

Každodenně aktualizovaný obsah galerie je určen všem zájemcům o čajovou kulturu a je možné jej libovolně kopírovat a dále využívat za podmínky, že snímek bude doplněn o odkaz na Institut renesance kulturního dědictví, na stránky ChamberOfTea.com nebo na autora snímků, kterým je Jiří Altior.